Fira del Cantó

Havíem assistit a la Fira de Canton des de l'any 2006. I seguim assistint a dues sessions cada any. A la Fira, normalment mostrem els nostres articles nous i populars.


Hora de publicació: 03-06-2019